A PhysicS! fem un pas endavant en el nostre objectiu d’ajudar a millorar la docència de la física. Per això hem creat ProjectLab! Perquè creiem que la recerca a l’escola és important, i que aprendre ciència és també aprendre com treballa la ciència.

I la ciència és experimental…

Davant les dificultats per equipar el laboratori de física amb materials didàctics, adaptats al nostre currículum i a l’abast del vostre pressupost…

KITS D'ELECTROMAGNETISME

L’electromagnetisme presenta una especial dificultat per a l’alumne. Els kits inclouen un conjunt d’experiències pensades per il·lustrar els conceptes d’un primer curs d’electromagnetisme. Els muntatge són senzills i transparents per ajudar l’alumne a visualitzar i comprendre aquells conceptes. Cadascuna de les experiències esta pensada per treballar uns pocs conceptes concrets del tema.

K1.
kit bàsic

Inclou 7 experiències, i una d’opcional, que cobreixen tots els conceptes bàsics. Camps magnètics creats per imants i corrents, forces entre corrents, corrents induïts, lleis de Faraday i Lenz

K2.
kit avançat

Consta de 4 experiències per treballar o veure algunes aplicacions dels corrents induïts, també per treballar amb la força de Lorentz i les propietats magnètiques dels materials.

K3. kit camps i ones electromagnètiques

Inclou 5 experiències sobre camp elèctric, camp magnètic, generació d’ones  electromagnètiques i polarització.

'Physics should start from realms of everyday experience rather than from esoteric vocabularies of modern physics'
'Reasoning starts at concrete levels, provided that it is guided by a competent teacher, gradually proceeds toward the abstract.'
Arnold B. Arons (1996)
Teaching Introductory Physics

Equipem el teu laboratori!

Us oferim nous materials per a les experiències de física i tecnologia pensats didàcticament des del principi, tenint present el currículum actual i coneixedors dels interessos i limitacions dels centres. Us orientem en la tria dels materials adequats i de possibles pràctiques en cada temàtica: mecànica, electricitat, Arduino, electromagnetisme, òptica, amb un servei de suport didàctic i tècnic. Us fem l’equipament a la mida de les vostres necessitats!

Al meu centre volem fer pràctiques de física!

Necessitem materials de tecnologia a la nostra mida

Tenim un bon laboratori de química, però el de física és ben escàs...

Voldríem comprar material, didàctic a bon preu...

Quines pràctiques d'electromagnetisme podríem fer...?

Ens cal un material amb un disseny més didàctic!

Materials didàctics per a les experiències de física i tecnologia

Descarrega els CATÀLEGS amb les novetats del curs 2020-2021!
Aquests són alguns dels materials més demanats…
Interruptor de palanca

El millor disseny perque l’alumne comprengui què és un interruptor. Dóna sentit a les expressions de circuit obert i tancat. Robust i econòmic.

Barra led lluminosa
La barra led és una interessant joguina científica d’utilitat per a l’ensenyament d’idees bàsiques d’electricitat i circuits. Quan es toquen els seus dos extrems la barra s’il·lumina, fet que us permetrà fer circuits amb els propis alumnes com a conductors.
Camp magnètic creat per un corrent elèctric

Aquest senzill i robust muntatge us dóna la possibilitat de fer la clàssica experiència que l’any 1820 va fer Hans Christian Ørsted. Us permetrà treballar la forma, direcció i sentit del camp creat pel corrent, i fins i tot calcular el camp magnètic creat i comparar amb els resultats teòrics.

Visualitzador de línies de camp magnètic en 3D

Visualització tridimensional de les línies de camp magnètic d’un imant. Consisteix en dos cilindres concèntrics de metacrilat amb llimadures de ferro a l’espai entre els cilindres.

Visualitzador del camp magnètic creat per una bobina

Abocant llimadures de ferro sobre la base aquestes es disposen seguint les línies del camp magnètic creat perla bobina. Com que la placa és transparent, il·luminant el dispositiu es poden projectar unes imatges molt clares sobre una superfície blanca.

Wireless Power Transfer

Dos circuits ressonants permeten transmetre energia a distància i encendre una bombeta d’uns 6W.  Afegint un segon receptor com a repetidor passiu podreu augmentar-ne l’abast. Basat en la idea de Tesla per a transmetre energia, el dispositiu us permetrà parlar d’aquesta tecnologia que just ara comença a introduir, de circuits oscil·lants, radiofreqüències, antenes,…

Cotxe electromagnètic

Divertit mecanisme basat en el camp magnètic creat per una bobina. Molt adequat per fer pensar l’alumnat sobre els principis bàsics de l’electromagnetisme, demanant que l’expliquin i posant en joc 

Bombeta electromagnètica

Una sorprenent i senzilla experiència en que es veu com un imant atrau o repèl una espira per la que hi circula un corrent continu. També pot veure’s la vibració que es provoca en l’espira quan s’hi fa circular un corrent altern. Aquesta experiència la veiem molt sovint il·lustrada als textos, però rarament es fa al laboratori

Detector / Identificador de Pol Magnètic ProjecLab
Enceneu el dispositiu amb l’interruptor vermell, i situeu el detector (indicat amb un punt blanc) aprop un pol de l’imant. Si és el Pol Nord, el LED vermell s’encendrà, si és el Pol Sud, el LED blau s’encendrà. Si movem el detector sobre una superfície imantada es pot veure la transició d’un pol a un altre.
Kit altaveus
L’altaveu en la seva expressió mínima. Ideal per entendre com funciona un altaveu. Els diversos models d’altaveu es poden desmuntar, i permeten veure què és el que vibra i perquè. Poden ajudar en la comprensió del so i de la inducció electromagnètica.
Pèndol electromagnètic

Dispositiu per a mostrar que una bobina per la que hi circula un corrent elèctric crea un camp magnètic, fent visible l’acció del camp magnètic d’un imant sobre la bobina. En fer passar el corrent per la bobina que penja, aquesta es desvia de la vertical, atreta o repel·lida per l’imant fix a la base segons la seva orientació i el sentit del corrent.

Visualitzador de línies de camp magnètic
Visualitzador tridimensional de les línies del camp magnètic creat entre dos imants. Consisteix en un cilindre de metacrilat amb llimadures de ferro al seu interior i dos imants de neodimi.

Clients de ProjectLab

Els materials de ProjectLab! equiparan l’espai d’Almia dedicat a la realització de tallers i experiments per a alumnes i visitants.

Almia–Educativa és una branca primordial dins el projecte Almia, que neix amb l’esperit de donar a conèixer el model en què el municipi d’Almatret es troba immers, un model on pretén esdevenir un referent en el sector de les energies renovables i la seva proximitat a la vida quotidiana del municipi. 

L’antiga escola d’Almatret es rehabilitarà per adaptar-la a un centre museístic, on descobrir el món de les diferents fonts d’energia renovables. Aquest centre comptarà, a més de l’espai de tallers i experiments, amb una sala audiovisual, on el públic podrà viure l’experiència de la realitat virtual que els submergirà a l’interior dels gegants productors d’energia.

“PhysicsLab ens ha dissenyat artilugis adaptats d’electromagnetisme per la demostració bàsica del funcionament dels motors i els generadors de Tecnologia de 1r de Batxillerat”
 
Josep M. Campanera, professor de tecnologia i física de 1r de Batxillerat a l’IES l’Arboç (Baix Penedès)
Per tal que les ciències s’aprenguin eficaçment, el seu ensenyament ha de ser experimental. Es troben tan properes a la vida de cada noia o noi que cap mestre hauria d’estar desproveït de materials de primera ma per al seu estudi.
Nou manual de la Unesco per a l’ensenyament de les ciències
Unesco, 1973

ProjectLab! és una iniciativa de: